Akademia zmierza do budowania uczelni nowoczesnej, przyjaznej dla studentów i pracowników, która odpowiada standardom kształcenia studentów w państwach Unii Europejskiej.

Wydział Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie został zabezpieczony elektroniczną kontrolą dostępu SALTO na kartę zbliżeniową LEGIC.