Elektrownia Łaziska

Elektrownia w Łaziskach jako obiekt o znaczeniu strategicznym produkująca energię elektryczną i cieplną, została zabezpieczona systemem Master Key KESO 2000S. Instalacja systemu wykonana przez Freiberger Sp. z o.o.