Biblioteka Śląska jest największą i najstarszą biblioteką naukową na terenie Górnego Śląska.

Powstała w 1922 roku jako Biblioteka Sejmu Śląskiego. Od początku swojego istnienia łączyła funkcje biblioteki naukowej i publicznej. Obecnie jest także biblioteką wojewódzką – otacza opieką merytoryczną sieć biblioteczną województwa śląskiego. Jej zbiory zaliczane są do narodowego zasobu bibliotecznego. Obiekt zabezpieczony jest mechanicznym systemem Master Key KESO 2000S i elektro-mechanicznym KESO Kek Gene.