Biurowiec komercyjny przypominający doskonale obmyśloną i wykonaną maszynę do pracy, która ma zarabiać.

Kompozycja budynku opiera się na pomyśle tzw. mini-miasta, zorganizowanego wokół centralnie położonego atrium. Wokół niego skupione są zasadnicze funkcje, nadające rangę centrum miejskiego, jak: restauracje, kawiarnie, fitness club, centrum konferencyjne i usługi handlowe. W obiekcie zainstalowano mechaniczny system Master Key KESO 2000S Omega.