Freiberger Sp. z o.o. otrzymała zlecenie wykonania systemu Master Key na bazie szwajcarskich wkładek KESO 2000S w Wydziale Teologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Montażu zamków dokonało Pogotowie Zamkowe Katowice.

Wydział Teologiczny zlokalizowany został na obszarze intensywnego zainwestowania miejskiego mieszkaniowego i usługowego – w rejonie wielu obiektów kościelnych (Katedra, Kuria Metropolitarna) i akademickich (Śląskie Seminarium Duchownego przy ul. Wita Stwosza). Intensyfikacja funkcji akademickich na tym obszarze, przyczyni się do podniesienia jego walorów miejskich i kulturowych, wprowadzi ład i porządek przestrzenny. Dodatkowym elementem aktywizującym i równocześnie spinającym istniejące i projektowane obiekty akademickie i administracyjne jest możliwość umieszczenia tutaj Biblioteki służącej zarówno Wydziałowi jaki Seminarium, a także całemu społeczeństwu.