Elektrownia Jaworznia

Elektrownia w Jaworznie jako obiekt o znaczeniu strategicznym produkująca energię elektryczną i cieplną została zabezpieczona elektronicznym systemem Master Key zIKON CLIQ. Instalacja systemu wykonana przez ABC Zabezpieczeń.