Przerywniki prądu SALTO pozwalają zmniejszyć koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, a także zwiększają bezpieczeństwo.

Inteligentne dwuobwodowe przerywniki rozpoznają pamięć karty. W przypadku użycia karty przez personel hotelowy przerywniki włączają tylko oświetlenie, natomiast gdy kartę umieści w przerywniku gość hotelowy wtedy włączy się oświetlenie, TV, klimatyzacja.